Depresjon - et betydelig helseproblem

Depresjon er en av de største utfordringene for folkehelsen i det 21. århundre. Mer enn 350 millioner mennesker i alle aldre lider av depresjon på verdensbasis, og i henhold til WHO er depresjon den hyppigste årsak til uførhet.

 

Mulighetene for å behandle depresjoner er betydelig forbedret gjennom forskning og utvikling de senere år, men det er fortsatt store udekkede behov for behandling.
Depresjon er assosiert med et bredt spekter av emosjonelle og fysiske symptomer. Disse symptomene kan ha stor innvirkning på dagliglivet. Mennesker som lider av depresjon har som regel ikke lenger kontroll over humøret sitt eller følelsene sine og de føler seg konstant tappet for energi. I tillegg kan konsentrasjonsevne, hukommelse, oppmerksomhet og evne til å gjennomføre handlinger være svekket (kognitive funksjoner). Konsekvensene er at de får problemer med å holde på jobb, fortsette med studier, og/eller opprettholde familieliv og sosiale kontakter. Depresjon er en komplisert sykdom hvor pasientene kan ha en rekke forskjellige symptomer slik at sykdommen presenterer seg forskjellig fra person til person.

Det er i løpet av de siste årene forsket frem nye legemidler til behandling av depresjon og det har vært en klar forbedring av virkningsmekanismer som er av betydning for å oppnå bedre effekt og sikkerhet.  Til tross for bedre behandling vil fortsatt ca. halvparten ha restsymptomer som påvirker livskvalitet samt arbeidsevne (kognitive problemer).

 Det er komplisert og utfordrende å utvikle bedre behandling for hjernesykdom. Kostnadene for hjerneforskning er betydelig høyere enn for andre sykdomsområder. Lundbeck har, i motsetning til mange andre farmasøytiske selskaper, beholdt fokus på hjernesykdommer og spesielt psykiatri, og vil fortsette sin forskning og utvikling de neste 100 årene for å bedre livet til pasienter som lider av psykisk sykdom.