Spesialist i psykiatri Harald Brauer med nyheter fra APA 2018.