Spesialist i psykiatri Valborg Helseth med nyheter fra APA 2018.