En norsk studie viser at den grunnleggende graden av depresjon og angst hos et menneske blir bestemt av medfødte, arvelige egenskaper.

80 prosent av disse følelsene blir styrt av genene i våre celler som derved påvirker vår personlighet og trivsel i stor grad. Livserfaringene vi gjør og påkjenningene vi blir utsatt for er hovedårsaken til at humøret og den mentale helsen varierer over tid. Betydningen av miljøet man lever i ser ut til å være større for kvinner enn for menn. Det viser en undersøkelse fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. Undersøkelsen er basert på informasjon fra over 4000 norske tvillinger i alderen 18-31 år.

Kilde: Folkehelseinstituttet 2007

Skrevet av
Spesialist i allmennmedisin
Christian Anker