Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med Jon Johnsen om behandlingsstrategier  ved schizofreni og kommunikasjon med pasienter.

Les mer

Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med Åsa Hammar om restsymptomer ved depresjon og kognitivt funksjonsnivå, samt MADRS-S - et selvevalueringsverktøy for pasienter.

Les mer

Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med David Taylor om depotbehandling med antipsykotika ved shizofreni.

Les mer

Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med Lars Linderoth, Overlege, Spesialist i psykiatri, Spesialist i rus -og avhengighetsmedisin.

Les mer

Video: APA oppsummering - tema schizofre...

Else Høibraaten, medisinsk sjef, Lundbeck gir her en kort oppsummering av foredrag og resultater om behandling av pasienter med schizofreni.

Les mer

Nedsatt kognitivt funksjonsnivå ved depr...

Både i kliniske sammenhenger og i forskningslitteraturen er det velkjent at depresjon er assosiert med nedsatt kognitivt funksjonsnivå. Mange pasienter rappor...

Les mer

Video: APA oppsummering – tema depresjo...

Else Høibraaten, medisinsk sjef, Lundbeck gir her en kort oppsummering av foredrag og resultater om behandling av pasienter med depresjon.

Les mer