Video: Om å være tilstede i øyeblikket...

Professor Nutt omtaler hvordan kognitive symptomer ved depresjon påvirker arbeidsevnen.

Les mer

Depresjon og seksualitet

Mange psykiske sykdommer har direkte eller indirekte innvirkning på seksualfunksjonen og fører ofte med seg innskrenkninger utover det selve sykdommen gir.

Les mer

Video: Fokus på kognitiv svikt

Åsa Hammar, professor i klinisk nevropsykologi, UiB, har i flere år forsket på sammenhengen mellom nedsatt kognitivt funksjonsnivå, depresjon og r...

Les mer

Video: Kognitiv svikt ved depresjon

David Nutt, professor i psykiatri og nevrofarmakologi, Imperial College, London, snakket om «Treating Depression – from Lifting Mood to Functional Recovery&ra...

Les mer

Video: Professor emeritus Ulrik Malt

 Om de største framskrittene innen psykiatri siste fem år og om Research Domain Criteria (RDoC)

Les mer

Angst og depresjon

En norsk studie viser at den grunnleggende graden av depresjon og angst hos et menneske blir bestemt av medfødte, arvelige egenskaper.

Les mer

Depresjon

Depresjon er en alvorlig medisinsk tilstand som er assosiert med symptomer som nedsatt stemningsleie, tap av energi, konsentrasjonsvansker og selvmordstanker.

Les mer