Video: APA oppsummering - tema schizofre...

Else Høibraaten, medisinsk sjef, Lundbeck gir her en kort oppsummering av foredrag og resultater om behandling av pasienter med schizofreni.

Les mer

Video: APA oppsummering – tema depresjo...

Else Høibraaten, medisinsk sjef, Lundbeck gir her en kort oppsummering av foredrag og resultater om behandling av pasienter med depresjon.

Les mer

Video: Psykiater Valborg Helseth

Vi snakket med Valborg under årets APA i San Diego. Her er en kort oppsummering for norske kollegaer.

Les mer

Video: Professor emeritus Ulrik Malt

 Om de største framskrittene innen psykiatri siste fem år og om Research Domain Criteria (RDoC)

Les mer

Video: Professor Christoph Correll

The value of early intervention and maintenance treatment in schizophrenia.

Les mer

Video: Professor Åsa Hammar Intervju

Mange pasienter sliter med nedsatt kognitiv fungering både når de er deprimerte og i etterkant av en depresjon. De rapporterer at de sliter med nedsatt oppmer...

Les mer

Referat Lundbecksymposiet 2016

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år, men kun 13 prosent av beløpet er utgifter til behandling. Resten er såkalte indirekte kost...

Les mer

Nedsatt kognitivt funksjonsnivå ved depr...

Både i kliniske sammenhenger og i forskningslitteraturen er det velkjent at depresjon er assosiert med nedsatt kognitivt funksjonsnivå. Mange pasienter rappor...

Les mer