Video: Haakon Aars hvorfor depresjon er ...

Haakon Aars hvorfor depresjon er ledsaget seksuell dysufnksjn kortversjon

Les mer

Video: Lars Tanum informasjonshefte om b...

Lars Tanum informasjonshefte om behandling av depresjon kortversjon

Les mer

Video: Psykiater Valborg Helseth

Vi snakket med Valborg under årets APA i San Diego. Her er en kort oppsummering for norske kollegaer.

Les mer

Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med Jon Johnsen om behandlingsstrategier  ved schizofreni og kommunikasjon med pasienter.

Les mer

Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med Åsa Hammar om restsymptomer ved depresjon og kognitivt funksjonsnivå, samt MADRS-S - et selvevalueringsverktøy for pasienter.

Les mer

Video: Lundbeck symposiet 2017

Intervju med David Taylor om depotbehandling med antipsykotika ved shizofreni.

Les mer