Spørsmål: Jeg sliter med angst og depresjon og har prøvd ut antidepressive medisiner, men de ser ikke ut til å virke på meg. Har du erfaring med hvilket medikament som er best? Jeg er så lei….!

Svar: Det finnes ulike medisiner mot depresjon. Effekten av de mest brukte medikamentene er i gjennomsnitt omtrent lik, men virkningen av et preparat varierer ofte mye fra menneske til menneske. Hvis man ikke oppnår bedring med et middel, kan man derfor ha nytte av å bytte til et annet, eller man kan kombinere to medisiner med forskjellig virkningsmekanisme. Dette fører likevel ikke alltid fram, slik du har erfart.

Ved angst og depresjon er samtaleterapi like viktig som medikamentell behandling. Mest brukt er såkalt kognitiv adferdsterapi. Denne terapiformen innebærer at terapeuten og pasienten samarbeider om å avdekke tankemønstre og handlemåter i hverdagen som bidrar til å opprettholde lav selvfølelse, liten livsglede og en opplevelse av håpløshet. Ved å korrigere innlærte tankemønstre erfarer mange som lider av angst eller depresjon at livet blir lettere og lysere. Studier viser at man med kognitiv adferdsterapi også kan oppnå effekt av medisiner mot angst og depresjon hos personer som tidligere ikke har hatt nytte av dem. Mitt råd er derfor at du snakker med legen din om du bør forsøke denne terapiformen. Du kan lese mer om kognitiv adferdsterapi i boka «Lykketyvene - hvordan overkomme depresjon» av Torkil Berge og Arne Repål. Dette er en bok jeg tenker at du kan ha glede av å lese.

Husk også at daglig mosjon og tilstrekkelig med søvn er viktig for alle, og spesielt hvis man sliter med angst eller depresjon.

Skrevet av
Spesialist i allmennmedisin
Christian Anker