Utskrift

Referat Lundbecksymposiet 2016

Psykiske lidelser koster Norge 185 milliarder kroner per år, men kun 13 prosent av beløpet er utgifter til behandling. Resten er såkalte indirekte kostnader, som tapt produktivitet, trygder og andre samfunnskostnader.