Utskrift

Video: Professor Åsa Hammar Intervju

Mange pasienter sliter med nedsatt kognitiv fungering både når de er deprimerte og i etterkant av en depresjon. De rapporterer at de sliter med nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon og har problemer med å organisere arbeidet og dagliglivet.