Utskrift

Depresjon og seksualitet

Mange psykiske sykdommer har direkte eller indirekte innvirkning på seksualfunksjonen og fører ofte med seg innskrenkninger utover det selve sykdommen gir.

Ved en alvorlig depresjon føler man seg ofte mindre attraktiv, og mange sliter med mindreverdighetsfølelse fordi psykisk sykdom fortsatt har heftet et stigma ved seg, sammenlignet med somatisk sykdom. Det er enklere å si at man har brukket en legg, enn å si at man er borte fra jobben på grunn av angst eller depresjon. Og som ved all annen kronisk sykdom sitter man gjerne med angst og redsel for utvikling av sykdommen og residiv.

Både den syke, familien og helsepersonell har en tendens til å somatisere pasientens symptomer, siden de fleste ikke er vant med å bearbeide følelsesmessige belastninger og gi uttrykk for følelser. Mine kliniske erfaringer er at dette i større grad gjelder menn enn kvinner. Mange seksuelle problemer i tilknytning til psykisk sykdom blir derfor ofte ikke behandlet ordentlig. Det kan føles som lite legitimt å ta opp spørsmål vedrørende seksualitet når hovedproblemet dreier seg om en alvorlig depresjon eller angstlidelse. Når det gjelder utløsende årsaker til symptomene, kan man mange ganger kanskje spørre seg: ”Hva er høna, og hva er egget?” Min erfaring er at de fleste pasienter føler behov for informasjon og sexologisk rådgivning som et ledd i den samlede behandlingen av sin depresjon.1

Påvirker seksuell lyst

Pasienter med bipolare lidelser vil skifte mellom økt seksuell energi og seksuelle indiskresjoner i hypomane og maniske episoder til liten eller ingen seksuell lyst i depressive faser. Dette fører ofte til både praktiske og emosjonelle problemer hvis pasienten lever i et parforhold. I bipolare faser kan seksualiteten føre til grenseoverskridende handlinger og promiskuitet, mens pasienten i depressive episoder har liten eller ingen seksuell lyst.

Mange medikamenter som brukes i behandlingen av depressiv sykdom, vil også ha en negativ innvirkning på seksualiteten. Spesielt gjelder dette de antidepressive medikamentene i gruppen SSRI. Serotonin har en hemmende (inhiberende) effekt på utløsning (ejakulasjon) og orgasme, og i høye doser kan SSRI-preparater også gi en økning av prolaktin hos enkelte, noe som igjen kan gi nedsatt seksuell lyst.2

Nedsatt lyst og erektil dysfunksjon

Depresjon er den vanligst forekommende av alle mentale problemer. Nesten en av fire personer vil bli diagnostisert med depresjon på et eller annet tidspunkt i livet. I USA alene er det estimert at minst seks millioner menn lider av depresjon hvert år, og når man tar med alle aldersgrupper og etnisitet, regner man at menn begår selvmord hyppigere enn kvinner. Studier viser at det er en sammenheng mellom tradisjonelle maskuline kjønnsrollemønstre som problemer med å uttrykke følelser, samt å unngå å søke profesjonell hjelp ved psykiske problemer, og økt risiko for depresjon hos menn. I tillegg kommer faktorer som alkoholproblemer og problemer med aggresjon og utagering som også er nær knyttet til risiko for depresjon.3, 4

Man regner med at ca. 150 000 personer blir rammet av depresjon hvert år i Norge og at rundt 15 prosent av befolkningen sliter med depressive symptomer. Av disse sliter nesten halvparten med seksuelle problemer som nedsatt lyst, problemer med utløsning og erektil dysfunksjon (hos menn). En stor del av disse seksuelle problemene skyldes depresjonen selv og de belastningene som følger av dette. De som lever i parforhold sliter ofte med relasjonsproblemer, og som enslige sliter mange med å opprette nye parrelasjoner. I tillegg kommer problemer relatert til prestasjonsangst, som går ut over seksualiteten med nedsatt lyst, utløsnings- og orgasmeproblemer og nedsatt ereksjon hos menn.

Ikke glem pasientens partner

En alvorlig depresjon kan være utløst av konkrete hendelser som et samlivsbrudd, problemer på arbeidsplassen, mangel på arbeid eller annen sykdom som rammer pasienten selv eller den nærmeste familien. En bakenforliggende sykdom kan også være utløsende for de seksuelle problemene. Dette kan igjen utløse psykiske reaksjoner som depresjon og angst og forsterke en nedsatt seksuell funksjon. Det hele blir en ond sirkel. I tillegg vil mange slite med seksuelle bivirkninger av antidepressiva.

Et godt råd til behandlere er å være oppmerksom på den skjulte agendaen – det som aldri blir sagt med rene ord, men som ligger som et spørsmål i luften. Det kan være så enkelt som å stille spørsmålene: ”Hvordan går det i samlivet” eller ”Lurer du på om disse medisinene kan gi noen seksuelle bivirkninger?” Det er også viktig å trekke inn en eventuell partner tidlig, ikke bare for å snakke om den depressive hovedlidelsen, men også når det gjelder samlivet og seksualiteten. Hun eller han vil alltid sitte med mange spørsmål.

Påvirkning fra medisiner

Når en pasient med alvorlig depresjon er under behandling, vil pasienten nesten alltid stå på medisiner. De fleste medisiner som gis ved psykiske lidelser, har negative bivirkninger som påvirker den seksuelle funksjonen som nevnt ovenfor. Det er derfor viktig som behandler å se om pasienten kan få like god behandling for sin psykiske lidelse med et tilsvarende medikament som har mindre seksuelle bivirkninger og sørge for riktig dosejustering.

Som ved all annen sykdom vil sexologisk rådgivning og veiledning være viktig i en helhetlig behandling av en depresjon. Om en pasient får seksuelle problemer i forbindelse med behandling med medikamenter, kan det også være den bakenforliggende sykdommen som er den egentlige årsaken til symptomene.

Konklusjon

Depresjon har direkte eller indirekte innvirkning på seksualfunksjonen. Den fører ofte med seg innskrenkninge utover det selve sykdommen gir. Både den syke, familien og helsepersonell har en tendens til å somatisere symptomer. Seksuelle problemer i tilknytning til psykisk sykdom blir derfor ofte ikke behandlet ordentlig. Nesten halvparten av personene med depresjon sliter med seksuelle problemer som nedsatt lyst, problemer med utløsning og erektil dysfunksjon (hos menn). En stor del av disse seksuelle problemene er knyttet direkte til depresjonen og belastningene som følger av denne.

Når en pasient med alvorlig depresjon er under behandling, vil pasienten nesten alltid bruke foreskrevne medikamenter. De fleste medisiner som gis ved psykiske lidelser har negative bivirkninger på den seksuelle funksjonen. Spesielt gjelder dette de antidepressive medikamentene i gruppen SSRI. Sexologisk rådgivning og veiledning vil være viktig i en helhetlig behandling av en depresjon.

Haakon Aars thumb Skrevet av
Spesialist i psykiatri, Institutt for klinisk sexologi og terapi, Oslo
Haakon Aars

Referanser

1. Aars H. Menns seksualitet. Cappelendamm Oslo, 2011.
2. Laumann E, Paik A, Rosen R. Sexual dysfunction in the United States: prevalence and predictors. JAMA 1999;281:537-544.
3. Cochran SV, Rabinowitz FE. Men and depression: Clinical and empirical perspectives. San Diego, CA: Academic Press 2000.
4. Flood M, Gardiner JK, Pease B, Pringle K. International encyclopedia of men and masculinities. Routledge. London, 2007.