Utskrift

For helsepersonell

Statistikk viser at personer som blir behandlet for depresjon ofte får tilbakefall. Det kan skje selv om behandlingen av den første depresjonen var vellykket.

Ulike undersøkelser viser at sjansen for å få tilbakefall etter å ha hatt en depresjon, er på rundt 50 prosent, mens man etter to depresjoner har 80 prosents sjanse for å bli deprimert på ny. For mange blir depresjonen dessverre en kronisk lidelse på linje med astma og diabetes.

 

Forskere ved University of Washington har nylig sett nærmere på hvor viktig det er for personen at han blir fulgt opp etter fullført behandling. Man delte 386 forsøkspersoner som hadde vært behandlet for depresjon inn i to grupper. Den ene gruppen ble overlatt til seg selv etter at behandlingsprogrammet var over, mens den andre ble fulgt opp.

Oppfølgingen innebar at pasientene fikk besøk og tre telefonoppringinger av en depresjonsspesialist i løpet av det påfølgende året. Hensikten med besøkene var å forsikre seg om at pasienten tok den foreskrevne medisinen og vurdere om en ny depresjon var i utvikling. Man utarbeidet også en skriftlig plan for å forebygge tilbakefall for hver enkelt av pasientene.

Forskerene fant at de som hadde fått oppfølging tok den foreskrevne medisinen mer samvittighetsfullt og var mindre deprimert enn pasientene som ikke ble fulgt opp. Det viste seg imidlertid at tilbakefall etter fullført behandling var like vanlig i begge grupper. Forskerenes konklusjon er at en mer langvarig og omfattende oppfølging kanskje kan forhindre at depresjonen kommer tilbake.

Kilde: Archives of General Psychiatry